O společnosti

 


Náš kompetenční model


Kompetence ve vztahu k sobě Kompetence ve vztahu k firmě Kompetence ve vztahu k ostatním

Jak pracujeme

 
Bohatstvím Vaší společnosti jsou Vaši lidé, nejen tím co umějí, ale především tím, jací jsou. Jsou motivovaní, otevření, schopní růstu a týmové práce, komunikují, předávají si zkušenosti a tím vytvářejí banku úspěchů pro kolegy a celou organizaci. Pokud se ve společnosti nepodařilo vytvořit tým právě z takových lidí, objevily se potíže s výkonem i vztahy na pracovišti, lidé jsou pasivní víc, než je zdravé, nekomunikují, vlastní obavy obracejí v agresivitu, dostali důvěru a svobodu, ale nepřebírají osobní odpovědnost, možná došlo k tomu, že jste nabrali lidi proto, co umějí, ale vyměnit byste je chtěli proto, jací jsou. 

Tyto lidi nestačí pouze učit a trénovat komunikaci, řešení konfliktů, týmovou práci, ale především zjistit důvod, proč nechtějí komunikovat, proč konflikt obracejí v agresi či pasivitu, co je vede k tomu, aby se zbavovali osobní odpovědnosti. Je potřeba sáhnout do hlubších vrstev osobnosti a poodhrnout oponu vnitřní změny, která je nezbytná pro změnu navenek.