Pro koho je seminář určen:
Pro všechny, kteří umí enneagram a znají svůj typ.
Pro všechny, kteří chtějí uskutečnit změnu ve svém životě přirozeným, nenásilným způsobem.
Nemusíte znát svůj podtyp.
 
Přínosy:

 • Naučíte se pracovat sami se sebou i s druhými pomocí procesu, který vede k přirozenější, méně násilné změně.
 • Sami si u sebe vyzkoušíte a nastavíte změny, které by pro vás bylo obtížné uskutečnit.
 • Naučíte se, jak být v procesu změny efektivní a jak změnu skutečně realizovat.
 • Dostanete odpověď na otázku: „Co dál?“, kterou si klade většina lidí po semináři enneagramu.
 • Můžete se posunout v rovině osobní či pracovní.
 • Důležitá je akce, která je přirozená a přináší chuť k akci, nikoliv odpor.
 
Obsah:
 • Proces Awareness to Action (uvědomění, autenticita a akce)
 • Model leadershipu / model života a práce s mocí, akcí, kontrolou a dalšími klíčovými body.
 • Jak můžete tento proces použít sami pro sebe
 • Práce s procesem u druhých lidí
Časový harmonogram:
1. den 09:00 – 17:00
2. den 09:00 – 17:00
3. den 09:00 – 16:00

Cena:
Do 30. 5. 2018 6 000Kč
Po 30. 5. 2018 8 000Kč 
 

Awareness To Action

with Mario Sikora (USA)
 
Successful people, teams and organizations share one common quality--the ability to change. Instead of remaining in some old paths they embrace the ability to adapt to requirements of our changing world.
 
This seminar is based on three simple but very important principles: awareness, authenticity and action.
 
Awareness consists of the ability to observe oneself in real time. That is, in the moment the things are happening. This enables us to observe our behaviour and patterns that are effective and serve us well and those that are ineffective. Also, it is important to learn to set very specific goals towards change, that is, what I want to change.
 
Authenticity is, according to the dictionary, genuineness, purity, originality, credibility. Authenticity means connecting our perspective of the world with the reality of the world. It is a process in which we question our assumptions and identify our commitments and wishes that are contradictory and thus prevent change. Authenticity means reframing these conflicting desires and assumptions so that they are overcome, allowing us to grow and develop. This step is often underestimated in the process of change but it usually determines whether the change is successful or not.
 
Action is learning to new ways of behaving and to a strategy of applying this behaviour in everyday life. The idea is to create new effective behavioral habits that help us better adapt to our surroundings.
 
The seminar is designed for:
 • All those who have some knowledge of the Enneagram and know their type.
 • All those who want to make changes in their lives in a natural and peaceful manner.
 • You do not have to know your Enneagram subtype to benefit from the program.
 
Benefits:
 • You will learn to work with yourself and others through a process that leads to a more natural and peaceful change.
 • You will be able to create changes that would be otherwise difficult for you to realize.
 • You will learn how to be effective in the process of change and how to really implement the change
 • You will get an answer to a question: "What next?", which is often asked by most people after Enneagram seminars.
 • You can make some progress on personal and business level.
 • The important factor is action that is natural and brings desire to act, not to resist.
 
Content:
 • Awareness to Action process (awareness, authenticity and action)
 • Leadership model / life and work model together with power, action, control and other key points
 • How you can use this process for yourselves.
 • Work with the process with other people.
 
Time allocation:
Day 1 9:00am to 5:00pm
Day 2 9:00am to 5:00pm
Day 3 9:00am to 4:00pm
 
Price:
Payments before 30 May 2018 - CZK 6000,-
Payments after 30 May 2018 - CZK 8000,-
 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Sebeuvědomění s enneagramem
Mapa lidského jednání

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 8000,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
TermínMístoLektorCena 
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny